Container för explosivt gods

Byggd enligt svensk standard för förvaring av explosivt gods. Vår container för explosivt gods ger hållbar och säker lagring av sprängämnen. Konstruerad från standardcontainrar. Våra Containrar för explosivt gods kommer i olika storlekar och modifieringar beroende på dina behov. För närvarande erbjuder vi en 10 fot version och en 20 fot version, båda enligt ISO standard. Om det behövs kan du kundanpassa din container genom att utrusta den med belysning, värme och extra IPS eller ATEX ventilation.

Rensa urvalet
  • Extra tillägg