Miljömedvetenhet

Även om våra affärsområden inte anses vara de “grönaste” som finns så betyder inte det att vi inte bryr oss.

Ända sedan MC CONTAINERS GROUP grundades har vi ständigt letat efter bättre lösningar. Vi anser att det alltid finns utrymme för förbättringar och att vi måste ta hand om kommande generationer.

2023 beslutade vi att ta vår miljömedvetenhet vidare till nästa nivå. Vi är fast beslutna att minska våra CO2-utsläpp i framtiden och kompensera för den CO2 som bildas i våra egna terminaler.

Det enda sättet att effektivt utvecklas i rätt riktning är att först fastställa var man befinner sig i dagsläget. För att ta reda på det lät vi en oberoende part göra en växthusgasbedömning för MC Containers huvudsakliga produktionsanläggningar i Uleåborg och Vichtis i Finland för år 2022. Länkar till de rapporterna hittar du längst ner på den här sidan.

Rapporterna visar att vi redan gör saker för att minska vår verksamhets miljöpåverkan. En del av våra konkreta åtgärder är att:

  • Vi håller våra lager och terminaler i gott skick och söker de effektivaste metoderna för uppvärmning och energianvändning 
  • Vi har solpaneler installerade på vår huvudterminal i Uleåborg i Finland

Rapporterna drar slutsatsen att den totala mängden CO2-utsläpp som genereras vid våra två huvudterminaler motsvarar 65,45 ton CO2. För att kompensera för detta samarbetar vi med en partner för att plantera tallar i torvmarker som slutat användas för torvproduktion. Under dessa träds livscykel och genom den skog som växer upp med tiden kommer de att ta upp CO2 från miljön.

I bilagorna finns mer information om utsläppsrapporterna och partnerprogrammet för utsläppsersättning.