Agile miniförvaring av farliga substanser

Containerns inbyggda inneslutningstank stoppar alla farliga rester från att läcka ut i miljön.

Utgångspunkten för projektet var kundens behov av ett flyttbart förvaringsutrymme för mindre mängder farligt material. Lösningen var enkel och lätt att återskapa för containrar i alla storlekar: att bygga en inneslutningstank i botten av containern.

Det ursprungliga plankgolvet togs försiktigt bort för att kunna återanvändas, och ersattes med ett slitstarkt, galvaniserat stålgaller. Gallret monteras med bultar i tvärbalkarna i botten av containern. Det gör det enkelt att ta bort gallret vid tömning av inneslutningstanken.

När vi installerar en inneslutningstank i en container ser vi alltid till att gallret installeras i samma nivå som dörrtröskeln. Det gör det enklare att använda en palldragare för lastning och minimerar risken för att snubbla när man går in i containern.

Själva inneslutningstanken tillverkas genom att svetsa fast en stålplåt i botten på containern. Dörrtröskeln har utrustats med en dräneringsventil som gör det möjligt att tömma vätska som kan ha spillts inuti inneslutningstanken.

Spärrhaken i en 6 fots container är försedd med en skyddskåpa, under vilken det finns ett alternativ att fästa ett hänglås för ökad säkerhet.

Kom ihåg att om du har för avsikt att förvara färg, olja eller andra miljöfarliga ämnen i en container, måste containern vara försedd med en ordentlig inneslutningstank för att minimera risken för spill. Beroende på ditt behov kan vi göra om containrar i alla storlekar till en container för farligt avfall. Kontakta oss via formuläret nedan så skickar vi dig en offert som inte är bindande för att lösa dina behov!

Projektuppgifter

  • En mörkgrå 6 fots container som bas.
  • Det ursprungliga plankgolvet ersattes av ett galvaniserat stålgaller som kan tas bort t.ex. vid tömning av inneslutningstanken.
  • Inneslutningstankens volym är 450 liter.
  • En dräneringsventil.
  • Naturlig ventilation som standard.

Ralf Mattson

Warehousing and stevedoring, Nordics

info@mccontainers.se

Tel. +358 400 890 732

Intresserad?

Låt mig få veta hur jag kontaktar dig så kommer jag snart tillbaka till dig!

Specialcontainer