2x20 fot isolerat dubbelt utrymme

Ett rymligt, isolerat dubbelt utrymme tillverkat av två 20′ DC-fraktcontainrar.

Målet var att kombinera två fraktcontainrar till ett stort utrymme genom att ta bort de motstående långväggarna från varje container. Också den andra containern förseddes med dörr för att möjliggöra enkel åtkomst inuti containern.

Tak, väggar och dubbeldörrar i båda containrarna täcktes med 100 mm isoleringselement i brandklass EI60, vilket innebär att containerns slutkapacitet är ca 54 kubikmeter. Även containergolven isolerades, men installationen gjordes underifrån containrarna med 50 mm XPS så att golvisoleringen inte skulle ta upp extra utrymme inuti containern. Två luftventiler installerades för att säkerställa en naturlig luftcirkulation i det färdiga containerutrymmet.

En av containrarna var redan i den färg som kunden önskade, vilket innebar att endast en av containrarna sandblästrades och målades i nyansen RAL 3000. Den nya ingångsdörren målades också med samma exteriörfärg.

20′-containrarna transporterades individuellt till kunden. Vi installerade tillfälliga plastväggar där de borttagna containerväggarna en gång stod, för att förhindra att vägdamm kommer in i containrarna under transporten. Utrustning som containerlås, bitumenisolering och lister inkluderades för att göra det så enkelt som möjligt att sätta ihop containrarna på plats.

Containers är ett bra exempel på modulärt byggande. Fraktcontainrar kan skräddarsys för att passa många olika behov och omständigheter, till exempel genom att ta bort väggar och lägga till specialutrustning inuti containern. Kontakta oss om ditt containerprojekt så hjälper vi dig att göra din idé till verklighet!

Projektuppgifter

  • Tak, väggar och dubbeldörrar isolerade med 100mm sandwichelement i brandklass EI60.
  • Golvisolering 50mm XPS.
  • Lister.
  • 4 st. luftventiler
  • Ingångsdörr
  • Sandblästring och målning av containerns ytterväggar med RAL 3000.
  • Containerlås, bitumenisolering och lister för att täcka gapet mellan containrarna.

Ralf Mattson

Warehousing and stevedoring, Nordics

info@mccontainers.se

Tel. +358 400 890 732

Intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig inom kort.

Specialcontainer