Utbyggnad av vår depå i Helsingfors

Vi utökar vår depå i Östersjöområdet, vilket kommer att möjliggöra ett större utbud av containrar och mer mångsidiga containermodifieringar.

Depån MC Containers Helsinki har bara varit i bruk i drygt ett år, men tomten börjar redan bli för liten för vår växande verksamhet.

För att utöka våra lokaler och möjliggöra ytterligare tjänster har vi förvärvat den intilliggande tomten för att utvidga depån.

Under de närmaste åren planerar vi att bygga en ny, ca 470 kvadratmeter stor utbyggnad till den nuvarande byggnaden. Tack vare att vi har mer utrymme kan vi erbjuda mångsidigare lång- och korttidslagringsmöjligheter till våra kunder och öka antalet och komplexiteten av containermodifieringar som vår personal gör i depån. Med utbyggnaden kommer vi även att förbättra arbetsmiljön och vidareutveckla vår verksamhet.

Helsingfors containerdepå ligger bara ca 40 minuter från Helsingfors hamn, nära alla relevanta transportmedel, inklusive flyg-, sjö-, väg- och järnvägstrafik. Depåns centrala läge nära Östersjön möjliggör ett mångsidigt urval av containrar och billigare transportkostnader i området.

Adressen till MC Containers depå i Helsingfors är Vinkkelitie 7. Du kan kontakta depåchefen Joni Särkelä på +358 50 473 6666 (på engelska).

Andra artiklar