FAQ om kylcontainrar

Varför är kylcontainrar alltid ljusa? Vad är PTI? Denna bloggartikel kommer att svara på dessa och 12 andra vanliga frågor om kylcontainrar!

I tidigare bloggartiklar har vi haft vanliga frågor om fraktcontainrar, och nu är det kylcontainrarnas tur. Kylcontainrar kallas ibland också matcontainrar eller fryscontainrar.

1. Vad är en kylcontainer?

Kylcontainrar är konstruerade för transport och lagring av temperaturkänsliga varor. Containrarna är värmeisolerade (60–160 mm polyuretan) med inre ytor av aluminium och rostfritt stål. Aggregatet som styr behållarens inre temperatur är placerat i ena änden av containern, medan den andra änden har låsbara pardörrar, som containrar brukar ha.

2. Vilka typer av kylcontainer modeller finns tillgängliga?

De vanligaste modellerna på kylcontainrar är 20 fot (6 m) och 40 fot (12 m). Andra standardstorlekar är:

Storlek / Modell
Står för
Yttre dimensioner, LxWxH (HC)
10′ / 10′ HC 3 m kylcontainer, HC = High cube, ca. 30 cm högre än grundmodell 2991 x 2440 x 2591 (2891)
20′ / 20′ HC 6 m kylcontainer, HC = High cube, ca. 30 cm högre än grundmodell 6058 x 2438 x 2590
40′ HC 12 m kylcontainer, HC = High cube, ca. 30 cm högre än grundmodell 12192 x 2440 x (2890)
45′ HCPW 13,7 m lång, HC = ca. 30 cm längre och PW = 8 cm bredare än grundmodeller 13715 x 2556 x 2896

3. Hur kan man tvätta en kylcontainer?

De inre ytorna i kylcontainrar är gjorda av aluminium och rostfritt stål, så att du enkelt kan tvätta dem för hand eller med högtryckstvätt. Innan du tvättar, se till att vattenuttagen i golvets hörn är öppna, så att vatten kan rinna ut ur containern genom dem och inte via dörrarna. Kom också ihåg att stänga av kylaggregatet och låt containern torka helt innan den används igen.

4. Vilken typ av el behöver en kylcontainer och hur mycket energi använder den?

Kylcontainrar har nästan alltid en 5-PIN, 32 A el ingång. Energianvändningen beror på många faktorer, till exempel:

  • Vad förvaras i containern
  • Vilken temperatur containern är inställd på
  • Yttre temperatur och hur ofta dörrar öppnas (värme och fuktuppbyggnad)
  • Containerns modell och ålder

Tack vare att tekniken går framåt hela tiden, så ju nyare kylaggregat i containern, desto mindre energi använder den. Till exempel använder den senaste Thermo King-kylcontainer-modellen, Magnum Plus, 45% mindre energi än den äldre Magnum. Läs mer om energinivåer etc. i tillverkarhandböckerna för specifika modeller (finns vanligtvis på deras webbplatser).

5. Kan jag lasta en kylcontainer med vagnar och pallar?

Kylcontainrar är huvudsakligen konstruerade för lastning och transport av pallar. Grundmodellerna har ett gallergolv för bättre luftcirkulation, vilket inte utgör något problem vid användning av en pallastare eller truck.

Om du huvudsakligen planerar att använda vagnar eller lagra / transportera material utan pall, rekommenderar vi en container med ett plant golv så att vagnens hjul inte fastnar i gallret, så att användningen av containern blir lättare. Aluminiumplåtar kan placeras ovanpå gallergolvet och luftcirkulationen kan justeras, så tekniskt sett kan ett plant golv monteras i alla modeller.

Det finns en lastlinje som indikerar den maximala tillåtna höjden på lasten, vanligtvis nära taket och i dörränden av containern. Att placera last ovanför den linjen kan få containern att sluta fungera korrekt, åtföljt av larm och i värsta scenariot, förstörda varor.

6. Kan du frysa rumstemperaturprodukter i en fryscontainer?

Kylcontainrar är inte lämpliga för ej frysta varor eller rumstemperaturmaterial. Du bör alltid bara placera förfrysta produkter i containern, eftersom den bara är lämplig till att behålla den önskade temperaturen.

7. Hur låser du en kylcontainer?

Kylcontainrar, precis som andra containrar, kan låsas med ett hänglås genom pardörr-handtagen. Lås alltid den högra dörren, eftersom du inte kan öppna den vänstra dörren om den högra är stängd.

8. Finns det alarmsystem för kylcontainrar?

Det finns fjärrkontroll och GPS-navigationssystem för kylcontainrar. Tillverkarens egna tilläggsmoduler, som Thermo King RMM +, gör det också möjligt att läsa felkoder och ställa temperaturer på distans via webbapplikationer. Vi har också skapat anpassade lösningar utifrån våra kunders önskemål, som sms-varningar om temperaturförändringar eller larm om någon öppnar containerdörrarna.

9. Vad är temperaturintervallet i kylcontainrar?

Temperaturintervallet för kylcontainrar beror på vilket kylaggregat som är installerat och aggregatets ålder. Vanligtvis ligger det mellan -25 ° C och +25 ° C, och temperaturen kan ställas in med 0,5–1 ° C noggrannhet. I nyare maskiner, till exempel Thermo King Magnum Plus, samt våra hyresmodeller kan temperaturen ställas från -40 ° C ända upp till +30 ° C. Superfryscontainrar kan ställas så lågt som -60 ° C.

10. Kan containerns inre fuktnivå justeras?

De flesta nya containrar har som standard separata fuktgivare och möjlighet att justera fuktnivåer direkt från containerns kontrollpaneler. Sensorerna känner av fuktprocenten kontinuerligt, och om procentsatsen är avstängd, gör maskinen automatiskt vad som krävs för att få allt i ordning igen. Justeringsintervallet beror på modellen.

11. Vad betyder PTI?

Våra begagnade kylcontainrar är alltid servade och PTI-testade. PTI, eller Pre Trip Inspection är ett test gjord för kylcontainrar för att kontrollera att de fungerar och kan användas för last. PTI inkluderar provning av alla delar av maskineriet och att informera om de fungerar, eller om något behöver repareras / bytas ut. Alla kylcontainrar, oavsett modell kan PTI testas, och det är ett bra sätt att kontrollera årligen att allt fungerar. Observera att containern ska vara tom vid provningen.

12. Kan en kylcontainer delas upp i två sektioner (exempelvis SEPARATA kyl- och frystemperaturer)?

En kylcontainer kan inte delas in i två sektioner som standard på grund av hur den är utformad att fungera. Kylaggregatet är placerat i ena änden av containern, så att bygga en separationsvägg skulle förhindra att luft cirkulerar som det var tänkt. Om du behöver en kylcontainer med 2-3 olika sektioner kan vi bygga en för dig, men varje sektion måste ha sitt eget kylaggregat för att fungera.

13. Vilka extra alternativ finns tillgängliga för kylcontainrar?

Det finns gott om tillbehör för kylcontainrar att välja mellan, antingen lätt installerade på fabriken eller monterade efteråt. Nedan är några av de vanligaste:

Tillbehör
Ny container
Begagnad container
Containerbelysning x x
PVC gardin x x
Dörr x x
Lättöppnade pardörrar x
Ramp x x
Målningar och dekaler x x
Platt golv x x
På/av kontakt på dörren x x
Fjärrstyrning x x (med reservation)

14. Varför är kylcontainrar alltid i ljusa färger?

Kylcontainrar är nästan utan undantag, alltid vita eller ljustonade. Detta beror på att ljusa färger absorberar minst värme och reflekterar också strålar av solljus bort från containern. Detta minskar oönskad värme och onödigt behov av nedkylning.

Fler artiklar