Att köpa eller hyra container - vilket skulle jag välja?

Var och en som tänker på att skaffa container säkert funderar: ”Skulle jag hyra eller köpa container?” I den här artikeln gör vi vårt bästa att svara på den här frågan.

När är det klokt att hyra container?

Tidsbegränsat eller kortvarigt behov
En glascontainer på sin väg
till en ny hyrestagare.

När behov av container är tillfälligt, är det klokast att hyra. Fördelen med förhyrning är att det går behändigt och snabbt – containern levereras till platsen på utsatt tid och hämtas bort när den inte längre behövs.

När du hyr en container, behöver du inte investera mycket på en gång, eftersom du bara betalar månatlig hyra samt lyftnings-/hanteringsavgifter. Genom att hyra får du containern i bruk snabbt och kan fortsätta eller sätta igång din affärsverksamhet utan fördröjningar, på ett pris som bara är bråkdel av köpspriset. Du behöver inte heller bekymra dig om placering eller återförsäljning av containern när du inte längre har bruk för den.

En ytterligare fördel med att hyra är att du inte behöver oroa dig om försörjning och underhåll av containern, eftersom de ingår i hyran (exclusive fel och skador som uppkommit i bruk).

Kontorsbodsbyggandet i gång.

Att hyra en specialcontainer är oftast snabbare och kostnadseffektivare än att köpa, på grund av specialcontainernas höga pris och begränsade tillgänglighet. Leveranstiden på t.ex. fabrikstillverkade glascontainrar och kontorsbodar kan vara flera veckor.

Vanliga hyrningsändamål:
– Byggplatser och andra arbetsplatser
– Händelser
– Projektexport
– Behov av extrautrymme, t.ex. säsongprodukter
– Flyttningar och vattenskador

När är det klokt att köpa container?

Kunden hade ett långvarigt
behov av lagringsutrymme
Permanent eller långvarigt behov

Om containersbehovet är permanent eller långvarigt, är det skäl att fundera på att köpa containern. Att köpa en container är ett bra alternativ så länge som behovet inte endast är för kortvariga projekt och man har fast plats för den, t.ex. gårdbruksenheter eller industriområden.

Speciellt användningsändamål

Om man behöver containern för något annat ändamål än för transportering eller lagring av varor, är köp ofta ett bra alternativ. Synnerligen i sådana fall där containern ska bli utsatt för speciellt hård andvänding (t.ex. brandövningar). Grundprincipen är att man ska återlämna containern i lika bra skick som den var vid hämtandet. Om containern skadas i bruk, kan reparationkostnaderna bli även högre än köpspriset.

Specialanvändning och modifiering
Kundanpassning av containrar
kan innebära bl.a. tejpningar.

Om du behöver en modifierad container som väsentligt skiljer sig från basmodeller (t.ex. extradörrar, tejpningar), är det enda alternativet oftast att köpa. Modifikationerna görs alltid kundspecifikt, så i sådana fall är hyrandet inte ändamålsenligt varken för hyrestagaren eller uthyraren.

Fler artiklar