Container för explosivt gods

Byggd enligt svensk standard för förvaring av explosivt gods. Vår container för explosivt gods ger hållbar och säker lagring av sprängämnen. Konstruerad från standardcontainrar. Våra Containrar för explosivt gods kommer i olika storlekar och modifieringar beroende på dina behov. För närvarande erbjuder vi en 10-fots version och en 20-fots version, båda enligt ISO-standard. Om det behövs kan du kundanpassa din container genom att utrusta den med belysning, värme och extra IPS- eller ATEX-ventilation.

Rensa urvalet
  • Extra tillägg