kontti räjähdysaineille

Container villkor priser

Villkors klass

One way / uusi

Uusi kontti, saapunut rahdissa satamaan. Pieniä käytön jälkiä merirahdista ja käsittelystä.

Villkors klass

A+

Erittäin hyväkuntoinen kontti. Ollut esim. vuokrakäytössä, eikä kontissa ole suurempia käytön jälkiä.

Villkors klass

A

Käytetty, rahtikuntoinen kontti. Kontti on ollut käytössä 5-15 vuotta ja siinä on ulkoiseia käytön jälkiä. Ovet toimivat, lattia on ehjä. Vesitiivis, ei reikiä.

Villkors klass

B

Käytetty kontti, joka on vanhempi ja kuluneempi kuin A-luokan kontti. Rahtikuntoinen, mutta enemmän käytön jälkiä ja kulumista. Voi vaatia hieman korjausmaalausta.

Villkors klass

As is

"Myydään siinä kunnossa kun on". Vioittunut kontti, joka ei täytä rahtikuntoisuuden kriteerejä, ja kontissa on vikoja.

Alternativ

Container för explosivt gods

Byggd enligt svensk standard för förvaring av explosivt gods. Vår container för explosivt gods ger hållbar och säker lagring av sprängämnen. Konstruerad från standardcontainrar. Våra Containrar för explosivt gods kommer i olika storlekar och modifieringar beroende på dina behov. För närvarande erbjuder vi en 10-fots version och en 20-fots version, båda enligt ISO-standard. Om det behövs kan du kundanpassa din container genom att utrusta den med belysning, värme och extra IPS- eller ATEX-ventilation.

Rensa urvalet
  • Extra tillägg