Container som betonglaboratorium

Kombinationen av 2 stycken 40 fot extra höga containrar blev ett rymligt betonglaboratorium.

Vår kund krävde en fullt uppvärmd laboratorielokal, så vi byggde om och kundanpassade två 12 m, extra höga containrar. Med en ingång vid vardera änden av de ombyggda containrarna var det färdiga laboratoriet extra lättillgängligt.

Funktioner:

Några av de förändringar som vi gjort för att göra detta till en skräddarsydd container för laboratorieändamål är:

  • Kombination av 2 stycken 40 fot HC fraktcontainrar.
  • Isolering.
  • Pelare för att tillåta taket att bära mer vikt, inklusive snö.
  • Containeruppvärmning.
  • Låsbara dörrar i båda ändar.
  • 2 par lastdörrar.
  • Monterade containerfönster.
 
1 / 4
 
2 / 4
 
3 / 4
 
4 / 4